Tag:

thần dược

Sau nhiều ngày điều tra về đường dây sản xuất, mua bán thuốc dỏm, 'thần dược' dỏm, mọi thông tin Tuổi Trẻ có được đều dẫn đến Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Hebrotek ở Hà Nội. Vậy ai đứng sau, tổ chức đường dây bán thuốc dỏm này? Video thần dược

Điều tra độc quyền: Lật tẩy đường dây sản xuất, buôn bán 'thần dược' dỏm
Tin nóng   |   08/01/2023
Điều tra độc quyền: Lật tẩy đường dây sản xuất, buôn bán 'thần dược' dỏm

Sau nhiều ngày điều tra về đường dây sản xuất, mua bán thuốc dỏm, 'thần dược' dỏm, mọi thông tin Tuổi Trẻ có được đều dẫn đến Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Hebrotek ở Hà Nội. Vậy ai đứng sau, tổ chức đường dây bán thuốc dỏm này?