Tag:

Thẩm Thúy Hằng

TTO - Sáng ngày 12-9, lễ truy điệu và di quan nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng đã diễn ra đầy trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, TP.HCM. Video Thẩm Thúy Hằng

Video: Tiễn đưa minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng
Tin nóng   |   12/09/2022
Video: Tiễn đưa minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng

TTO - Sáng ngày 12-9, lễ truy điệu và di quan nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng đã diễn ra đầy trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, TP.HCM.