Tag:

thẩm mỹ

Làm sao để hiểu rõ được bản chất của các thuật ngữ, khái niệm thường dùng trong hoạt động quảng cáo của ngành thẩm mỹ, mời quý vị theo dõi nội dung chương trình hôm nay. Video thẩm mỹ

Chuyên gia nói gì: Tỉnh táo trước những mỹ từ quảng cáo trong lĩnh vực thẩm mỹ
Bạn có biết | 28/04/2023
Chuyên gia nói gì: Tỉnh táo trước những mỹ từ quảng cáo trong lĩnh vực thẩm mỹ

Làm sao để hiểu rõ được bản chất của các thuật ngữ, khái niệm thường dùng trong hoạt động quảng cáo của ngành thẩm mỹ, mời quý vị theo dõi nội dung chương trình hôm nay.