Tag:

thẩm mỹ răng

Bị mất răng vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ lại còn gây bất tiện cho việc ăn uống, tác động tiêu cực đến các răng còn lại và có nguy cơ mắc các bệnh lý nha khoa. Làm sao để phục hồi răng mất an toàn và thẩm mỹ là chủ đề của chương trình hôm nay. Video thẩm mỹ răng

Khỏe đẹp cùng chuyên gia: Phục hồi răng mất an toàn và thẩm mỹ
Bạn có biết   |   13/01/2021
Khỏe đẹp cùng chuyên gia: Phục hồi răng mất an toàn và thẩm mỹ

Bị mất răng vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ lại còn gây bất tiện cho việc ăn uống, tác động tiêu cực đến các răng còn lại và có nguy cơ mắc các bệnh lý nha khoa. Làm sao để phục hồi răng mất an toàn và thẩm mỹ là chủ đề của chương trình hôm nay.