Tag:

thai phụ

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn (NIPT) là phương pháp đánh giá rủi ro thai nhi mắc các bất thường di truyền cụ thể. Điểm chú ý của NIPT là tính không xâm lấn, vì nó chỉ yêu cầu lấy mẫu máu từ thai phụ mà không gây nguy hiểm cho thai nhi. Video thai phụ

Xét nghiệm NIPT sàng lọc được bệnh gì ở thai nhi?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   12/07/2023
Xét nghiệm NIPT sàng lọc được bệnh gì ở thai nhi?

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn (NIPT) là phương pháp đánh giá rủi ro thai nhi mắc các bất thường di truyền cụ thể. Điểm chú ý của NIPT là tính không xâm lấn, vì nó chỉ yêu cầu lấy mẫu máu từ thai phụ mà không gây nguy hiểm cho thai nhi.