Tag:

Thái cực quyền trong bệnh viện dã chiến

TTO - Hiện nay, một bệnh viện dã chiến tại Nga đã kết hợp bài tập thở của Thái cực quyền cùng với các thiết bị hỗ trợ sức khỏe nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi của bệnh nhân COVID-19. Video Thái cực quyền trong bệnh viện dã chiến

Video: Bệnh nhân COVID-19 tập Thái cực quyền trong bệnh viện dã chiến
Camera 360   |   23/01/2021
Video: Bệnh nhân COVID-19 tập Thái cực quyền trong bệnh viện dã chiến

TTO - Hiện nay, một bệnh viện dã chiến tại Nga đã kết hợp bài tập thở của Thái cực quyền cùng với các thiết bị hỗ trợ sức khỏe nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi của bệnh nhân COVID-19.