Tag:

Tết dinh dưỡng

Trường PT dân tộc bán trú tiểu học Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là ngôi trường còn nhiều khó khăn. Những ngày giáp tết, bữa trưa của học sinh nơi đây ngon lành hơn nhờ có món xúc xích của chương trình Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao. Video Tết dinh dưỡng

Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao: Bữa trưa ngon hơn với món xúc xích lạ miệng
Bạn có biết   |   27/12/2022
Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao: Bữa trưa ngon hơn với món xúc xích lạ miệng

Trường PT dân tộc bán trú tiểu học Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là ngôi trường còn nhiều khó khăn. Những ngày giáp tết, bữa trưa của học sinh nơi đây ngon lành hơn nhờ có món xúc xích của chương trình Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao.