Tag:

Tay nghề giỏi

Vừa qua, Tổng công ty cao su Đồng Nai đã tổ chức cuộc thi Tay nghề giỏi. Đây là cuộc thi nhằm nâng cao kỹ thuật của công nhân đồng thời tìm ra những thợ lành nghề để tham dự cuộc thi “Bàn tay vàng” toàn quốc năm 2022. Video Tay nghề giỏi

“Tay nghề giỏi”: Tôn vinh người công nhân cao su
Bạn có biết   |   25/11/2022
“Tay nghề giỏi”: Tôn vinh người công nhân cao su

Vừa qua, Tổng công ty cao su Đồng Nai đã tổ chức cuộc thi Tay nghề giỏi. Đây là cuộc thi nhằm nâng cao kỹ thuật của công nhân đồng thời tìm ra những thợ lành nghề để tham dự cuộc thi “Bàn tay vàng” toàn quốc năm 2022.