Tag:

tay chân miệng

Đang xuất hiện nhiều 'căn bệnh mùa hè' như sốt xuất huyết, Covid-19, bệnh dại, uốn ván.., nguy cơ nhiễm bệnh ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Cách nào để hạn chế 'bệnh mùa hè' và việc phòng ngừa ra sao, tránh trường hợp bệnh diễn tiến nặng, khó điều trị? Video tay chân miệng

Những 'căn bệnh mùa hè' là gì và ai dễ bị nhiễm bệnh?
Những 'căn bệnh mùa hè' là gì và ai dễ bị nhiễm bệnh?

Đang xuất hiện nhiều 'căn bệnh mùa hè' như sốt xuất huyết, Covid-19, bệnh dại, uốn ván.., nguy cơ nhiễm bệnh ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Cách nào để hạn chế 'bệnh mùa hè' và việc phòng ngừa ra sao, tránh trường hợp bệnh diễn tiến nặng, khó điều trị?