Tag:

tây bắc

Từ trên đỉnh núi cheo leo, các cô gái vùng cao Tây Bắc - những bông hoa của núi rừng đã bước chân xuống núi để 'bắt lấy cái chữ', cho cuộc đời đỡ cơ cực. Học để thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng, cũng như sau này trở về góp sức cho bản làng tươi đẹp hơn Video tây bắc

Những cô gái vùng cao Tây Bắc xuống núi 'bắt chữ' để trở về giúp bản làng
Đời thường   |   18/10/2023
Những cô gái vùng cao Tây Bắc xuống núi 'bắt chữ' để trở về giúp bản làng

Từ trên đỉnh núi cheo leo, các cô gái vùng cao Tây Bắc - những bông hoa của núi rừng đã bước chân xuống núi để 'bắt lấy cái chữ', cho cuộc đời đỡ cơ cực. Học để thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng, cũng như sau này trở về góp sức cho bản làng tươi đẹp hơn