Tag:

taxi làm nhiệm vụ cấp cứu

TTO - Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ nâng cấp 200 xe taxi truyền thống thành taxi y tế, mỗi xe trang bị 2 bình oxy, bộ test nhanh, khử trùng và các phương tiện thiết yếu khác, có nhân viên y tế đi kèm để vận chuyển bệnh nhân. Video taxi làm nhiệm vụ cấp cứu

Video: TP.HCM nâng cấp 200 xe taxi truyền thống thành taxi y tế để chuyển bệnh nhân
Tin nóng   |   28/07/2021
Video: TP.HCM nâng cấp 200 xe taxi truyền thống thành taxi y tế để chuyển bệnh nhân

TTO - Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ nâng cấp 200 xe taxi truyền thống thành taxi y tế, mỗi xe trang bị 2 bình oxy, bộ test nhanh, khử trùng và các phương tiện thiết yếu khác, có nhân viên y tế đi kèm để vận chuyển bệnh nhân.