Tag:

Tàu SE

TTO - Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn triển khai chương trình kích cầu gần '8.000 vé giảm giá 50%' cho hành khách đi trên các đoàn tàu từ ngày 16-11 đến hết ngày 30-12. Video Tàu SE

Video: 8.000 vé tàu được giảm 50% giá từ ngày 16-11
Tin nóng | 10/11/2020
Video: 8.000 vé tàu được giảm 50% giá từ ngày 16-11

TTO - Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn triển khai chương trình kích cầu gần '8.000 vé giảm giá 50%' cho hành khách đi trên các đoàn tàu từ ngày 16-11 đến hết ngày 30-12.