Tag:

tát vào mặt

TTO - Trang Guardian News đưa tin vào ngày 23-10, tân thống đốc ở Tabriz (Iran) - chuẩn tướng Abedin Khorram khi đang phát biểu nhậm chức trên bục thì bị một người đàn ông xông lên dùng tay tát mạnh vào mặt. Video tát vào mặt

Video: Thống đốc ở Iran bị một người đàn ông tát trong lễ nhậm chức
Tin nóng   |   24/10/2021
Video: Thống đốc ở Iran bị một người đàn ông tát trong lễ nhậm chức

TTO - Trang Guardian News đưa tin vào ngày 23-10, tân thống đốc ở Tabriz (Iran) - chuẩn tướng Abedin Khorram khi đang phát biểu nhậm chức trên bục thì bị một người đàn ông xông lên dùng tay tát mạnh vào mặt.