Tag:

tập kết gỗ

TTO - Vượt khoảng 20km đường rừng từ đường Đông Trường Sơn, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã thâm nhập vùng giáp ranh giữa hai huyện Krông Pa (Gia Lai) và Ea Hleo (Đắk Lắk) và chứng kiến một khung cảnh rừng đang bị tàn sát không thương xót. Video tập kết gỗ

Video: Rừng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk đang bị tàn sát
Tin nóng   |   13/04/2020
Video: Rừng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk đang bị tàn sát

TTO - Vượt khoảng 20km đường rừng từ đường Đông Trường Sơn, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã thâm nhập vùng giáp ranh giữa hai huyện Krông Pa (Gia Lai) và Ea Hleo (Đắk Lắk) và chứng kiến một khung cảnh rừng đang bị tàn sát không thương xót.