Tag:

tập gym

Gần đây, các loại hình cung cấp dịch vụ như tập gym, yoga, dạy ngoại ngữ…, thường đưa ra những chương trình dài hạn với giá cả hấp dẫn. Nhưng với những hợp đồng dài hạn này, điều gì sẽ xảy ra nếu bên cung cấp dịch vụ vì một lí do nào đó ngưng cung cấp dịch vụ? Video tập gym

Cần cẩn thận khi tham gia các chương trình tập gym dài hạn
Bạn có biết | 24/07/2019
Cần cẩn thận khi tham gia các chương trình tập gym dài hạn

Gần đây, các loại hình cung cấp dịch vụ như tập gym, yoga, dạy ngoại ngữ…, thường đưa ra những chương trình dài hạn với giá cả hấp dẫn. Nhưng với những hợp đồng dài hạn này, điều gì sẽ xảy ra nếu bên cung cấp dịch vụ vì một lí do nào đó ngưng cung cấp dịch vụ?