Tag:

Tập đoàn Novaland

Hai lãnh đạo cấp cao vừa gửi đơn từ nhiệm đến Novaland, trong đó có ông Nguyễn Trần Đăng Phước mới ngồi vị trí thành viên hội đồng quản trị chưa tới 20 ngày. Video Tập đoàn Novaland

Hai lãnh đạo cấp cao của Novaland gửi đơn từ nhiệm
Tin nóng | 24/05/2023
Hai lãnh đạo cấp cao của Novaland gửi đơn từ nhiệm

Hai lãnh đạo cấp cao vừa gửi đơn từ nhiệm đến Novaland, trong đó có ông Nguyễn Trần Đăng Phước mới ngồi vị trí thành viên hội đồng quản trị chưa tới 20 ngày.