Tag:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ hôm nay 9-11. Giá điện tăng từ mức 1.920,3 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng/kWh. Video Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Từ hôm nay 9-11, giá điện tăng từ mức 1.920,3 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng/kWh
Tin nóng   |   09/11/2023
Từ hôm nay 9-11, giá điện tăng từ mức 1.920,3 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng/kWh

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ hôm nay 9-11. Giá điện tăng từ mức 1.920,3 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng/kWh.