Tag:

tạo điều kiện

TTO - Văn bản UBND TP.HCM gửi tới các tỉnh thành để thống nhất tạo điều kiện cho người dân đi lại trong trường hợp cấp thiết. Người TP.HCM đang kẹt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ... và nhiều tỉnh thành khác mong muốn các nơi này sớm hồi đáp. Video tạo điều kiện

Video: Hàng triệu người chờ hồi đáp từ các tỉnh về đề nghị của TP.HCM 'tạo điều kiện cho đi lại'
Tin nóng   |   05/10/2021
Video: Hàng triệu người chờ hồi đáp từ các tỉnh về đề nghị của TP.HCM 'tạo điều kiện cho đi lại'

TTO - Văn bản UBND TP.HCM gửi tới các tỉnh thành để thống nhất tạo điều kiện cho người dân đi lại trong trường hợp cấp thiết. Người TP.HCM đang kẹt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ... và nhiều tỉnh thành khác mong muốn các nơi này sớm hồi đáp.