Tag:

tặng quà vùng biên giới

TTO - Vượt gần 300km từ TP Cần Thơ, những món quà là tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được chở đến tận tuyến biên giới Hà Tiên (Kiên Giang) để chung tay chia sẻ khó khăn vất vả với hàng ngàn chiến sĩ đang ngày đêm ngăn dịch COVID-19. Video tặng quà vùng biên giới

Video: Khẩu trang, nước sát khuẩn đến với tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Hà Tiên
Tin nóng   |   10/05/2021
Video: Khẩu trang, nước sát khuẩn đến với tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Hà Tiên

TTO - Vượt gần 300km từ TP Cần Thơ, những món quà là tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được chở đến tận tuyến biên giới Hà Tiên (Kiên Giang) để chung tay chia sẻ khó khăn vất vả với hàng ngàn chiến sĩ đang ngày đêm ngăn dịch COVID-19.