Tag:

tăng gấp 2

“Sốc” là cảm giác của nhiều gia đình khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4-2019. Không sốc sao được khi họ phải trả tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là tăng cao hơn. Video tăng gấp 2

Người dân “sốc” với chi phí tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba
Thú vị   |   26/04/2019
Người dân “sốc” với chi phí tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba

“Sốc” là cảm giác của nhiều gia đình khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4-2019. Không sốc sao được khi họ phải trả tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là tăng cao hơn.