Tag:

tăng cường biện pháp

TTO - Đúng 18 giờ tối nay TP. HCM tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường. Theo đó yêu cầu mọi người dân trên địa bàn Thành phố hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h hàng ngày. Video tăng cường biện pháp

Video: Người dân phải hạn chế ra đường, các cửa hàng phải đóng cửa từ 18h đến 6h hằng ngày
Tin nóng   |   26/07/2021
Video: Người dân phải hạn chế ra đường, các cửa hàng phải đóng cửa từ 18h đến 6h hằng ngày

TTO - Đúng 18 giờ tối nay TP. HCM tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường. Theo đó yêu cầu mọi người dân trên địa bàn Thành phố hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h hàng ngày.