Tag:

tận diệt

Thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An là nơi có 90% hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản. Rất nhiều buổi tuyên truyền vận động được triển khai. Không ít bản cam kết được ký nhưng tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt vẫn chưa chấm dứt. Video tận diệt

Nhức nhối khai thác thủy sản kiểu tận diệtLive
Tin nóng | 09/04/2019
Nhức nhối khai thác thủy sản kiểu tận diệt

Thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An là nơi có 90% hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản. Rất nhiều buổi tuyên truyền vận động được triển khai. Không ít bản cam kết được ký nhưng tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt vẫn chưa chấm dứt.