Tag:

Tân Châu

Những ngày qua, mưa kéo dài, mực nước tăng nhanh, các cánh đồng nơi vùng biên giới Phú Lộc – Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang, nước đã tràn đồng, báo hiệu mùa nước nổi năm 2019 bắt đầu. Tuy nhiên, năm nay, con nước về trễ hơn 1 tháng so với mọi năm. Video Tân Châu

Ngư dân vùng rốn lũ Tân Châu phấn khởi khi con nước về
Tin nóng | 05/09/2019
Ngư dân vùng rốn lũ Tân Châu phấn khởi khi con nước về

Những ngày qua, mưa kéo dài, mực nước tăng nhanh, các cánh đồng nơi vùng biên giới Phú Lộc – Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang, nước đã tràn đồng, báo hiệu mùa nước nổi năm 2019 bắt đầu. Tuy nhiên, năm nay, con nước về trễ hơn 1 tháng so với mọi năm.