Tag:

tâm thần

TTO - Giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, kết luận thời điểm gây án, bị cáo Loan bị hạn chế khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi. Song hiện nay, bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Video tâm thần

Video: Giang hồ Loan ‘cá’ thu tiền bảo kê tiểu thương Đồng Nai 'bị hạn chế khả năng nhận thức'
Tin nóng   |   31/03/2022
Video: Giang hồ Loan ‘cá’ thu tiền bảo kê tiểu thương Đồng Nai 'bị hạn chế khả năng nhận thức'

TTO - Giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, kết luận thời điểm gây án, bị cáo Loan bị hạn chế khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi. Song hiện nay, bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.