Tag:

tạm ngừng

Ông Trần Văn Bon, giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang, vừa cho biết hiện chưa xác định cụ thể ngày nào trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại do còn nhiều việc phải làm. Video tạm ngừng

Chưa xác định thời gian thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy
Tin nóng | 15/02/2019
Chưa xác định thời gian thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy

Ông Trần Văn Bon, giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang, vừa cho biết hiện chưa xác định cụ thể ngày nào trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại do còn nhiều việc phải làm.