Tag:

tấm lòng nhân ái

Trong đợt trao tặng này Tổng Công ty Phát điện 3 đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình khó khăn đang sinh sống ở các khu tạm cư, neo đơn, bệnh tật… trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này đã không thể mua bán, làm việc để kiếm sống. Video tấm lòng nhân ái

Hỗ trợ người dân khó khăn cùng TP.HCM vượt đại dịch
Bạn có biết | 09/07/2021
Hỗ trợ người dân khó khăn cùng TP.HCM vượt đại dịch

Trong đợt trao tặng này Tổng Công ty Phát điện 3 đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình khó khăn đang sinh sống ở các khu tạm cư, neo đơn, bệnh tật… trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này đã không thể mua bán, làm việc để kiếm sống.