Tag:

tâm dịch Đà Nẵng

TTO - Những ngày qua, xuất hiện tại tâm dịch Đà Nẵng để giảm áp lực xét nghiệm COVID-19 là một Labo do Bộ Quốc phòng điều động. Labo này là một phòng xét nghiệm độc lập được lắp đặt gọn trên thùng xe tải quân sự, được phía Nga tài trợ cho Việt Nam. Video tâm dịch Đà Nẵng

Video: Công việc hàng ngày bên trong 'cỗ máy xét nghiệm COVID-19' ở Đà Nẵng
Tin nóng   |   09/08/2020
Video: Công việc hàng ngày bên trong 'cỗ máy xét nghiệm COVID-19' ở Đà Nẵng

TTO - Những ngày qua, xuất hiện tại tâm dịch Đà Nẵng để giảm áp lực xét nghiệm COVID-19 là một Labo do Bộ Quốc phòng điều động. Labo này là một phòng xét nghiệm độc lập được lắp đặt gọn trên thùng xe tải quân sự, được phía Nga tài trợ cho Việt Nam.