Tag:

Tắm đêm

Thông tin về việc tắm đêm gây đột quỵ đang gây hoang mang cho nhiều người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nguy cơ đột quỵ khi tắm đêm đối với những người bình thường không được ghi nhận. Video Tắm đêm

Làm gì để tránh nguy cơ đột tử khi tắm đêm?
Bạn có biết   |   13/04/2019
Làm gì để tránh nguy cơ đột tử khi tắm đêm?

Thông tin về việc tắm đêm gây đột quỵ đang gây hoang mang cho nhiều người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nguy cơ đột quỵ khi tắm đêm đối với những người bình thường không được ghi nhận.