Tag:

Tam Đa

Chuyên gia nước ngoài, tầng lớp trí thức đến để sinh sống và làm việc. Bài toán về an cư lạc nghiệp cho tầng lớp này và cư dân hiện hữu là bài toán cũng cần được tính toán hết sức kỹ lưỡng tại TP phía Đông trong tương lai. Video Tam Đa

TP phía Đông và bài toán an cư lạc nghiệp cho giới trí thức
Bạn có biết   |   29/09/2020
TP phía Đông và bài toán an cư lạc nghiệp cho giới trí thức

Chuyên gia nước ngoài, tầng lớp trí thức đến để sinh sống và làm việc. Bài toán về an cư lạc nghiệp cho tầng lớp này và cư dân hiện hữu là bài toán cũng cần được tính toán hết sức kỹ lưỡng tại TP phía Đông trong tương lai.