04/09/2019
LÊ TỨ - ÁNH HỒNG - MAI HUYỀN - QUỐC HUY
LÊ TỨ - ÁNH HỒNG - MAI HUYỀN - QUỐC HUY

Các cá nhân chạy xe công nghệ có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên đều thuộc diện phải nộp thuế và không được trừ chi phí xăng, bảo dưỡng, sửa chữa xe, không được giảm trừ gia cảnh...

Video liên quan