Tag:

tài xế giao hàng

TTO - Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho các tài xế giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) trên địa bàn TP.HCM trong 1 tuần, bắt đầu từ 30-8, sau đó tính toán phương án xét nghiệm phù hợp với tình hình thực tế. Video tài xế giao hàng

Video: Từ 30-8, bắt đầu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho shipper ở TP.HCM
Tin nóng   |   30/08/2021
Video: Từ 30-8, bắt đầu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho shipper ở TP.HCM

TTO - Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho các tài xế giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) trên địa bàn TP.HCM trong 1 tuần, bắt đầu từ 30-8, sau đó tính toán phương án xét nghiệm phù hợp với tình hình thực tế.