Tag:

tái tạo lại đàn sếu

Trước tình hình đàn sếu về Vườn quốc gia Tràm Chim sụt giảm từ 800 cá thể/năm xuống còn khoảng 10 cá thể/năm, UBND tỉnh Đồng Tháp đang tính đến giải pháp trao đổi sếu thuần dưỡng với Thái Lan để tái tạo lại đàn sếu. Video tái tạo lại đàn sếu

Sếu đầu đỏ về lác đác, Đồng Tháp tính chuyện trao đổi sếu thuần dưỡng của Thái
Tin nóng   |   31/10/2019
Sếu đầu đỏ về lác đác, Đồng Tháp tính chuyện trao đổi sếu thuần dưỡng của Thái

Trước tình hình đàn sếu về Vườn quốc gia Tràm Chim sụt giảm từ 800 cá thể/năm xuống còn khoảng 10 cá thể/năm, UBND tỉnh Đồng Tháp đang tính đến giải pháp trao đổi sếu thuần dưỡng với Thái Lan để tái tạo lại đàn sếu.