Tag:

tách 2 cơ thể

TTO - Cặp song sinh Trúc - Diệu sẽ trải qua cuộc đại phẫu tách dính vùng bụng chậu vô cùng phức tạp, kéo dài 12 tiếng. Bác sĩ và chuyên gia sẽ nhận định gì về ca phẫu thuật phức tạp này? Video tách 2 cơ thể

Video: Bác sĩ và chuyên gia nói gì về ca phẫu thuật tách đôi cặp song sinh Trúc - Diệu?
Tin nóng   |   15/07/2020
Video: Bác sĩ và chuyên gia nói gì về ca phẫu thuật tách đôi cặp song sinh Trúc - Diệu?

TTO - Cặp song sinh Trúc - Diệu sẽ trải qua cuộc đại phẫu tách dính vùng bụng chậu vô cùng phức tạp, kéo dài 12 tiếng. Bác sĩ và chuyên gia sẽ nhận định gì về ca phẫu thuật phức tạp này?