Tag:

suy kiệt

Dù chỉ tìm hiểu trên mạng internet và chưa nhận được khuyến caó của cơ quan chức năng nhưng nhiều nhà vườn trồng cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bắt đầu áp dụng phương pháp khoan lấy mủ cao su bằng khí ethylen. Phương pháp khai thác này lợi hay hại thì chưa rõ nhưng những ưu điểm của nó đã khiến các nhà vườn đều muốn “đánh liều” thử nghiệm. Video suy kiệt

Phút cảnh báo: Khoan lấy mủ cao su bằng khí ethylen, lợi bất cập hạiLive
Bạn có biết   |   11/09/2019
Phút cảnh báo: Khoan lấy mủ cao su bằng khí ethylen, lợi bất cập hại

Dù chỉ tìm hiểu trên mạng internet và chưa nhận được khuyến caó của cơ quan chức năng nhưng nhiều nhà vườn trồng cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bắt đầu áp dụng phương pháp khoan lấy mủ cao su bằng khí ethylen. Phương pháp khai thác này lợi hay hại thì chưa rõ nhưng những ưu điểm của nó đã khiến các nhà vườn đều muốn “đánh liều” thử nghiệm.