Tag:

sụt lún

Chiều 3-5, UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã giăng dây rào cảnh báo du khách khi một mảng đồi cát sụt lún ở điểm du lịch Bàu Trắng. Video sụt lún

Video: Sụt lún đồi cát điểm du lịch Bàu Trắng ở Bình Thuận
Tin nóng | 03/05/2023
Video: Sụt lún đồi cát điểm du lịch Bàu Trắng ở Bình Thuận

Chiều 3-5, UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã giăng dây rào cảnh báo du khách khi một mảng đồi cát sụt lún ở điểm du lịch Bàu Trắng.