Tag:

sụt giảm lợi nhuận

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu hợp nhất ước đạt 51.662 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.650 tỷ đồng, giảm 11% so với 2018. Video sụt giảm lợi nhuận

Vietnam Airlines sụt giảm lợi nhuậnLive
Tin nóng   |   17/07/2019
Vietnam Airlines sụt giảm lợi nhuận

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu hợp nhất ước đạt 51.662 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.650 tỷ đồng, giảm 11% so với 2018.