Tag:

suối Sim

TTO - Mưa lớn kéo dài làm mực nước suối Sim ở xã Quang Chiểu dâng cao, lũ ống đổ về cuốn trôi chiếc cầu bằng sắt bắc qua con suối, nối từ bản Pùng đi vào ba bản là: bản Hạm, bản Suối Tút, bản Con Dao. Video suối Sim

Video: Cầu sắt bị nước lũ cuốn trôi, 750 người dân ở vùng cao Thanh Hóa bị cô lập
Tin nóng   |   24/07/2021
Video: Cầu sắt bị nước lũ cuốn trôi, 750 người dân ở vùng cao Thanh Hóa bị cô lập

TTO - Mưa lớn kéo dài làm mực nước suối Sim ở xã Quang Chiểu dâng cao, lũ ống đổ về cuốn trôi chiếc cầu bằng sắt bắc qua con suối, nối từ bản Pùng đi vào ba bản là: bản Hạm, bản Suối Tút, bản Con Dao.