Tag:

sức khỏe

Nhiều bệnh nhân bị ung thư nhưng không mổ, không xạ trị và chỉ điều trị theo đông y hoặc có trường hợp vừa điều trị theo tây y vừa kết hợp điều trị theo đông y. Việc này có nên không và hiệu quả ra sao? Video sức khỏe

Điều trị ung thư, có nên kết hợp tây y và đông y?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   04/09/2023
Điều trị ung thư, có nên kết hợp tây y và đông y?

Nhiều bệnh nhân bị ung thư nhưng không mổ, không xạ trị và chỉ điều trị theo đông y hoặc có trường hợp vừa điều trị theo tây y vừa kết hợp điều trị theo đông y. Việc này có nên không và hiệu quả ra sao?

Từ ngày
Đến ngày