16/06/2019

Chương trình Ngày không tiền mặt do Báo Tuổi Trẻ tổ chức chính thức khởi động trên các hệ sinh thái truyền thông của báo từ ngày 8-5 bằng cuộc thi “Cùng Tuổi Trẻ sáng tác slogan cho Ngày không tiền mặt”