Tag:

starbox 111

Chương trình tìm kiếm tài năng “Starbox 111” đã khép lại thành công, sau 3 ngày casting ở TP.HCM và Hà Nội. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, chương trình tuyển chọn thực tập sinh cho các nhóm nhạc Hàn Quốc diễn ra tại Việt Nam, nhưng cuộc tuyển chọn lần này khá đặc biệt khi do một đơn vị Việt Nam đứng ra kết nối, đồng tổ chức thay cho việc các công ty giải trí Hàn Quốc chủ động tuyển chọn như thường thấy. Dịp này, ông Nhan Thế Luân - CEO NhacCuaTui cũng chia sẻ về việc hợp tác giữa NhacCuaTui và các đối tác Hàn Quốc, để viết tiếp giấc mơ mang chương trình đào tạo chất lượng của Kpop về Việt Nam. Video starbox 111

NhacCuaTui viết tiếp giấc mơ đào tạo Idol người Việt Nam
Giải trí   |   05/11/2019
NhacCuaTui viết tiếp giấc mơ đào tạo Idol người Việt Nam

Chương trình tìm kiếm tài năng “Starbox 111” đã khép lại thành công, sau 3 ngày casting ở TP.HCM và Hà Nội. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, chương trình tuyển chọn thực tập sinh cho các nhóm nhạc Hàn Quốc diễn ra tại Việt Nam, nhưng cuộc tuyển chọn lần này khá đặc biệt khi do một đơn vị Việt Nam đứng ra kết nối, đồng tổ chức thay cho việc các công ty giải trí Hàn Quốc chủ động tuyển chọn như thường thấy. Dịp này, ông Nhan Thế Luân - CEO NhacCuaTui cũng chia sẻ về việc hợp tác giữa NhacCuaTui và các đối tác Hàn Quốc, để viết tiếp giấc mơ mang chương trình đào tạo chất lượng của Kpop về Việt Nam.