Tag:

sốt giá

Những năm gần đây, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tận dụng diện tích quanh nhà hay những diện tích đất mới lên liếp để trồng cây ngò gai. Video sốt giá

Ngò gai sốt giá, nhà vườn hốt bạc
Tin nóng   |   31/08/2019
Ngò gai sốt giá, nhà vườn hốt bạc

Những năm gần đây, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tận dụng diện tích quanh nhà hay những diện tích đất mới lên liếp để trồng cây ngò gai.