Tag:

Soprano Hiền Nguyễn

LAVIE UN ROSE-SOPRANO HIỀN NGUYỄN French lyrics by Edith Piaf Music by Luis Guglielmi Music Produced by Duong Cam Record: Dragon#Studio Mixed & Mastered: Nguyễn Minh Đạt Background Vocal: Hiền VK - Mai Hương - Kim Long Executive Producer : Đặng Thị Cẩm Thơ Director: Lê Hà Nguyên Script written by Lê Hà Nguyên-Lê Yên Thi Producer: Trang Công Thành Line Producer: Hồ Hồng Lam AD: Nguyễn Hồng Minh Ngọc DP - CamOp: Hải Nguyễn Đức Casting: Tuấn Anh – Quỳnh kool Art Director: Linh H Phạm Stylist: Linh H Pham Prop Master: Wang Phan Set Decor :Trương Gia Huy, C.Khải P.A: Trang Lê Focus : Thái Quang Stylist Assistant: Mã Mã MUA: Lan Anh Lê Editor : Lê Hà Nguyên Colorist: : Nguyễn Thành Trung D.I.T : Tao Do Designer : Vũ Ngọc Huyền Linh Equipments: Hnlens Thanks to: Chị Giang Trang – Bar +84 – 23 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ban quản lý Công viên Thống Nhất Costumes Lea’s by LEHA Cô Trần Thùy Dương Anh Huy Việt,Anh Tuấn Anh,Anh Nam Giang Video Soprano Hiền Nguyễn

Lavie Un Rose- Soprano Hiền Nguyễn (Official MV)Live
Giải trí   |   20/10/2018
Lavie Un Rose- Soprano Hiền Nguyễn (Official MV)

LAVIE UN ROSE-SOPRANO HIỀN NGUYỄN French lyrics by Edith Piaf Music by Luis Guglielmi Music Produced by Duong Cam Record: Dragon#Studio Mixed & Mastered: Nguyễn Minh Đạt Background Vocal: Hiền VK - Mai Hương - Kim Long Executive Producer : Đặng Thị Cẩm Thơ Director: Lê Hà Nguyên Script written by Lê Hà Nguyên-Lê Yên Thi Producer: Trang Công Thành Line Producer: Hồ Hồng Lam AD: Nguyễn Hồng Minh Ngọc DP - CamOp: Hải Nguyễn Đức Casting: Tuấn Anh – Quỳnh kool Art Director: Linh H Phạm Stylist: Linh H Pham Prop Master: Wang Phan Set Decor :Trương Gia Huy, C.Khải P.A: Trang Lê Focus : Thái Quang Stylist Assistant: Mã Mã MUA: Lan Anh Lê Editor : Lê Hà Nguyên Colorist: : Nguyễn Thành Trung D.I.T : Tao Do Designer : Vũ Ngọc Huyền Linh Equipments: Hnlens Thanks to: Chị Giang Trang – Bar +84 – 23 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ban quản lý Công viên Thống Nhất Costumes Lea’s by LEHA Cô Trần Thùy Dương Anh Huy Việt,Anh Tuấn Anh,Anh Nam Giang