Tag:

sông Mê Kông

TTO - Dớn là dụng cụ bắt cá quen thuộc ở miền Tây, thường để bắt nhiều loại cá nhỏ, đặc biệt là cá linh mùa nước nổi. Cùng anh Hồ Phong theo chân người dân đi đổ dớn bắt cá linh ở thượng nguồn sông Mê Kông (xã Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp). Video sông Mê Kông

Video: Đổ dớn bắt cá mùa nước nổi ở Đồng Tháp
Thú vị   |   20/10/2020
Video: Đổ dớn bắt cá mùa nước nổi ở Đồng Tháp

TTO - Dớn là dụng cụ bắt cá quen thuộc ở miền Tây, thường để bắt nhiều loại cá nhỏ, đặc biệt là cá linh mùa nước nổi. Cùng anh Hồ Phong theo chân người dân đi đổ dớn bắt cá linh ở thượng nguồn sông Mê Kông (xã Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp).