Tag:

Sóng cuốn kè biển ở Bình Định

Sáng 31-10, hàng trăm người dân và các lực lượng ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã cùng nhau vào bao cát, đắp tạm lên đoạn kè biển bị sóng đánh sập. Video Sóng cuốn kè biển ở Bình Định

Sóng cuốn kè biển ở Bình Định, 13 nhà sập, 83 nhà bị uy hiếp
Tin nóng   |   31/10/2019
Sóng cuốn kè biển ở Bình Định, 13 nhà sập, 83 nhà bị uy hiếp

Sáng 31-10, hàng trăm người dân và các lực lượng ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã cùng nhau vào bao cát, đắp tạm lên đoạn kè biển bị sóng đánh sập.