Tag:

sông Amazon

TTO - Cá trê piraiba (còn gọi cá Lao Lao) nổi tiếng ở Nam Mỹ là một trong những loài “thủy quái” nước ngọt nguy hiểm và to lớn nhất hành tinh. Khi trưởng thành, những con cá trê piraiba ‘khủng’ nhất có thể dài đến hơn 3 mét và nặng hơn 300 kg… Video sông Amazon

Thú vị | 22/05/2021
Video: Đối mặt top 10 cá ‘khủng’ và dữ nhất thế giới

TTO - Cá trê piraiba (còn gọi cá Lao Lao) nổi tiếng ở Nam Mỹ là một trong những loài “thủy quái” nước ngọt nguy hiểm và to lớn nhất hành tinh. Khi trưởng thành, những con cá trê piraiba ‘khủng’ nhất có thể dài đến hơn 3 mét và nặng hơn 300 kg…