Tag:

số tiền nhiều

TTO - Đây là khoảnh khắc khi một cụ ông ở Indonesia lấy 9 bao tiền lẻ gửi vào ngân hàng sau khi tiết kiệm từ năm 1970 đến nay. Các nhân viên ngân hàng đã dựng một chiếc lều tạm để đếm các hóa đơn và tiền xu từ ông lão. Video số tiền nhiều

Video: Phải dựng lều đếm 9 bao tiền của cụ ông mang gửi ngân hàng
Tin nóng   |   26/02/2021
Video: Phải dựng lều đếm 9 bao tiền của cụ ông mang gửi ngân hàng

TTO - Đây là khoảnh khắc khi một cụ ông ở Indonesia lấy 9 bao tiền lẻ gửi vào ngân hàng sau khi tiết kiệm từ năm 1970 đến nay. Các nhân viên ngân hàng đã dựng một chiếc lều tạm để đếm các hóa đơn và tiền xu từ ông lão.