Tag:

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM

Sáng 29-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp Sở Giao thông vận tải TP.HCM khởi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức). Dự án có tổng vốn đầu tư 3.408 tỉ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng. Video Sở Giao thông Vận tải TP.HCM

Video: Mở rộng nút giao thông lớn nhất TP.HCM với vốn đầu tư 3.408 tỉ, quy mô 3 tầng
Tin nóng | 29/12/2022
Video: Mở rộng nút giao thông lớn nhất TP.HCM với vốn đầu tư 3.408 tỉ, quy mô 3 tầng

Sáng 29-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp Sở Giao thông vận tải TP.HCM khởi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức). Dự án có tổng vốn đầu tư 3.408 tỉ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng.