Tag:

Số ca nhiễm tăng

TTO - Bản tin 30s Nóng 29-6: Bịt miệng, sàm sỡ cô gái ở khu trọ, công an đang xác minh; Biến chủng BA.5 xuất hiện, 10 quận huyện TP.HCM được ‘báo động’ kích hoạt cơ sở điều trị COVID; Tá hỏa với cọc 'tiền âm phủ' sau khi chuyển khoản hộ. Video Số ca nhiễm tăng

Bản tin 30s Nóng: Bịt miệng, sàm sỡ cô gái, công an đang xác minh; Biến chủng BA.5 xuất hiện
30S Nóng | 29/06/2022
Bản tin 30s Nóng: Bịt miệng, sàm sỡ cô gái, công an đang xác minh; Biến chủng BA.5 xuất hiện

TTO - Bản tin 30s Nóng 29-6: Bịt miệng, sàm sỡ cô gái ở khu trọ, công an đang xác minh; Biến chủng BA.5 xuất hiện, 10 quận huyện TP.HCM được ‘báo động’ kích hoạt cơ sở điều trị COVID; Tá hỏa với cọc 'tiền âm phủ' sau khi chuyển khoản hộ.