Tag:

Sinopharm

TTO - Bộ Y tế cho biết 500.000 liều vắc xin do Sinopharm, Trung Quốc sản xuất đang chuẩn bị đến Việt Nam vào ngày mai 20-6. Video Sinopharm

Video: 500.000 liều vắc xin do Sinopharm, Trung Quốc sản xuất đến Việt Nam vào 20-6
Tin nóng | 19/06/2021
Video: 500.000 liều vắc xin do Sinopharm, Trung Quốc sản xuất đến Việt Nam vào 20-6

TTO - Bộ Y tế cho biết 500.000 liều vắc xin do Sinopharm, Trung Quốc sản xuất đang chuẩn bị đến Việt Nam vào ngày mai 20-6.