Tag:

sinh sản

Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi virus. Bệnh có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng và có thể gây ra những biến chứng lâu dài cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của cả nam giới, nữ giới và có thể gây vô sinh. Video sinh sản

Vì sao nam, nữ mắc quai bị có thể gây vô sinh?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   29/03/2023
Vì sao nam, nữ mắc quai bị có thể gây vô sinh?

Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi virus. Bệnh có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng và có thể gây ra những biến chứng lâu dài cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của cả nam giới, nữ giới và có thể gây vô sinh.